U TECTUM biohemijskoj laboratoriji se radi široki spektar analiza iz svih oblasti savremene kliničke dijagnostike.

Kvalitetnim kadrom i primenom najsavremenijih aparata omogućeno je da pacijent u najkraćem roku dobije rezultate neophodnih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procenu efikasnosti primenjene terapije.

Određivanje parametara iz oblasti kliničke hemije i imunohemije, hematologije, koagulacije, serologije izvodi se na analizatorima najnovije generacije renomiranih svetskih proizvođača.

Na ovako sofisticiranoj opremi u mogućnosti smo da Vam u najkraćem mogućem roku i uz vrlo visoku tačnost i preciznost uradimo analize iz svih oblasti kliničke biohemije. Uz klasične analize za praćenje metabolizma osnovnih parametara (šećera, masti, proteina, kreatinina, uree, bilirubina, itd.), enzima (AST, ALT, GGT, ALP; AMY, itd.), elektrolita, mikroelemenata, posebno treba istaći inovativne i jedinstvene analize iz oblasti imunohemije vezane za hormone, tumorske markere i virusnu serologiju, kao i one koje se zasnivaju na specifičnim tehnikama tipa masene spekrometrije.

 

Biohemija slika

Kompletna krvna slika, jedan od najznačajnijih rutinskih laboratorijskih testova. Dobra diferencijacija pri analizi krvne slike je od neprocenjive važnosti, jer ona lekaru pruža veliki broj klinički značajnih informacija: za detekciju i praćenje anemija, diferencijaciju anemija, detekciju infekcija, alergija, sistemskih hematoloških oboljenja, detekciju poremećaja hemostaze, praćenje radio i hemoterapije i dr.

Svi aparati su umreženi informacionim sistemom što omogućava visoku preciznost i tačnost u radu, kao i veliku brzinu izdavanja rezultata.

Analize se rade iz primarnog uzorka krvi i preko bar koda, čime se postiže puna automatizacija i kontrola analitičkog procesa, a mogućnost greške (ljudski faktor) svodi na minimum.

Laboratorija je sertifikovana (SRPS ISO 9001) i akreditovana (SRPS ISO 15189).

Visoko kvalifikovano i stručno osoblje uvodi i usavršava nove dijagnostičke postupke u laboratorijsku praksu, u službi Vašeg zdravlja.

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac