IZDISAJNI TEST NA HELICOBACTER PYLORI

Specifičnosti Helicobacter pylori infekcije su: ekološka sredina – želudac i snažna aktivnost ureaze. Ove karakteristike su uticale na razvoj posebnih dijagnostičkih testova – brzog ureaza testa i izdisajnih testova.

Ovo je neinvazivni, neradioaktivni test za određivanje prisustva bakterije Helicobacter pylori u želucu (stomaku) koji je najčešći uzrok nastajanja gastritisa i ulkusne bolesti. Smatra se da ima ulogu i u nastajanju adenokarcinoma želuca, kao i limfoma koji su ograničeni na želudačnu sluznicu (MALT).

Dijagnostičke metode i testovi predstavljaju značajnu kariku u multidisciplinarnom pristupu Helicobacter pylori infekciji u kliničkoj praksi. Uporedo sa razvojem direktnih testova baziranih na biopsiji sluznice želuca, kojim se rutinski završava gornja endoskopija, razvijani su i indirektni testovi koji ne zahtevaju endoskopski pregled.

Brzi ureaza test se bazira na izrazito potentnoj aktivnosti ureaze Helicobacter pylori. Test ima visoku specifičnost i senzitivnost, lako se izvodi, rezultat se dobija nakon 30 minuta.

Princip testa se sastoji u tome da pacijent popije tabletu u kojoj se nalazi urea sa neradioaktivnim izotopom ugljenika 13C. Urea se razlaže u želucu na dva molekula amonijaka i molekul ugljen-dioksida (13CO2) koji se resorbuje u crevima i eliminiše plućima. U uzorku sakupljenog vazduha određuje se spektrometrom izotopski odnos 13C / 12C . Izdisajni test „postaje“ negativan odmah po eradikaciji (nestanku) bakterije.

Odlikuje se visokom senzitivnošću i specifičnošću.

Potrebno je poštovati dva stava pri kontroli eradikacije:

- testirati mesec dana posle eradikacione terapije i

- najmanje 14 dana nakon ukidanja acidosupresivnih lekova, specijalno PPI

Lažno negativni rezultat se dobija i kod pacijenata posle resekcije želuca.

Ugljenikov izotop 13C je neradioaktivan zbog izuzetno dugog perioda poluraspada, za razliku od ranije korišćenog izotopa 14C koji je radioaktivan. Serološka dijagnostika (određivanje antitela IgA i IgG) može da se koristi samo za primarnu dijagnostiku Helicobacter pylori, ali se ne može korisiti za određivanje uspešnosti primenjene terapije (u smislu eradikacije bakterije) pošto antitela u organizmu ostaju najmanje godinu dana nakon uništenja bakterije.Helicobacter pylori izdisajni test je jedini pouzdan za validaciju uspešnosti terapije, pošto se direktno određuje prisustvo bakterije (tj. njena metabolička aktivnost).

 

IZDISAJNI TEST NA HELICOBACTER PYLORI IMA DIJAGNOSTIČKU PRECIZNOST KOJA JE ISTOVETNA SA HISTOLOGIJOM!

PO SVIM VODIČIMA DOBRE LABORATORIJSKE I KLINIČKE PRAKSE OVAJ TEST SE SMATRA NAJBEZBEDNIJIM I NAJVALIDNIJIM TESTOM U DOMENU SVOJE PRIMENE!

 

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac