TEST ZA ODREĐIVANJE KONCENTRACIJE FEKALNOG KALPROTEKTINA

 

Šta je fekalni kalprotektin?

Fekalni kalprotektin je veoma pouzdan bio-marker zapaljenja digestivnog trakta. Kliničke studije pokazale su da je visoko senzitivan marker za diferencijaciju inflamatorne i iritabilne bolesti creva.

 

Zašto uraditi test za fekalni kalprotektin?

Određivanje koncentracije fekalnog kalprotektina je neinvazivan, pouzdan i jednostavan način testiranja koji omogućava razlikovanje funkcionalnih crevnih smetnji (na primer iritabilni kolon) od organskih zapaljenskih bolesti creva kao što su: kolitis, Kronova bolest , ulceracije, divertikulitis, polipi, adenomi, maligni tumor, infektivne bolesti.

Povišene vrednosti se nalaze u različitim organskim zapaljenskim oboljenjima ali ne i kod funkcionalnih.

 

Da li ima načina da se izbegne kolonoskopija?

Niske vrednosti u velikom procentu isključuju potrebu da se pacijent izlaže neprijatnim invazivnim procedurama (kolonoskopija) u cilju dokazivanja zapaljenja.

Kod osoba sa dokazanom zapaljenskom bolesti creva koristi se : za procenu endoskopske i histološke aktivnosti, za praćenje kliničke aktivnosti sa predviđanjem pogoršanja bolesti, kao i za procenu efekta terapije.

 

Da li postoji posebna priprema?

- Test ne zahteva nikakvu posebnu pripremu

- Uzorak je potrebno dostaviti u posudici koja sa unutrašnje strane poklopca ima kašičicu za uzimanje uzoraka (dovoljna je mala količina stolice, po mogućstvu prva jutarnja)

 

Za tumačenje rezultata potrebno je konsultovati lekara.

 

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac