SPERMOGRAM I KAKO SE TUMAČE SPERMOGRAM REZULTATI

Spermogram predstavlja laboratorijsku analizu sperme koja se sastoji od makroskopskog i mikroskopskog pregleda. Makroskopski pregled uključuje volumen (zapremina) sperme, izgled, likvefakciju, viskozitet i pH vrednost. Mikroskopski pregled sperme obuhvata: broj spermatozoida, njihovu pokretljivost, broj prisutnih leukocita, eritrocita, epitelnih ćelija, aglutinaciju spermatozoida, određivanje vitalnosti normalnih i patoloških oblika spermatozoida. Određuje se i prisutnost fruktoze u spermi.

Spermogram rezultati sagledavaju se sa više aspekata, pa tako i tumače. U zavisnosti od broja spermatozoida (normalno treba da bude 20 – 250 x10*9/L ) može biti u pitanju oligospermija- smanjen broj spermatozoida,dok se potpuno odustvo spermatozoida definiše kao azospermija. Aglutinacija se u normalnom ejakulatu ne zapaža. Prisustvo aglutinacije je patološka pojava i ukazuje na postojanje antitela. Fruktoza u normalnom nalazu treba da je pozitivna, u patološkom može da nije prisutna. Detaljnije analize i tumačenja odnose se na morfologiju spermatozoida, prisustvo patoloških oblika, određivanje vitalnosti spermatozoida i tako dalje. Detaljno tumačenje rezultata vrši lekar koji upućuje pacijenta da uradi spermogram.

 

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac