b_0_80_16777215_00_images_lekari_dr_Dragisa_Jevremovic.jpg Dr Dragiša Jevremović
specijalista interne medicine - pulmolog 

 

PULMOLOGIJA

Pulmologija se bavi bolestima pluća i plućne cirkulacije. Neka od najvažnijih oboljenja bliže poznatih su bronhijalna astma, hronična opstruktivna bolest pluća, plućna tromboembolija, tuberkuloza pluća, plućne fibroze različite etiologije, sarkoidoza, plućna hipertenzija, tumori pluća, bolesti sredogruđa… Takodje, tu spadaju i profesionalne bolesti zbog izlaganja različitim gasovima, dimovima, prašini i drugim mogućim činiocima koji se mogu uneti u pluća. Pulmologija se bavi i bolestima nepravilnog sna, to jest sleep apnejom. Sleep apneja je poremćaj disanja u snu gde osoba prekida disanje duže od 10 sekundi ili  zbog lošeg disanja ima pad kiseonika u krvi. To za posledicu može da ima šlog, infarkt, dijabetes, iznenadnu srčanu smrt u snu, izuzetno loše regulisan krvni pritisak, teške aritmije srca…

U ordinaciji Poliklinike TECTUM u Požarevcu se trenutno rade pulmološki pregledi sa dodatnim dijagnostičkim metodama spirometrija i spirometrija sa bronhodilatacionim testom koji služe za procenu funkcionalnog stanja pluća i eventualno diferencijalnu dijagnozu bronhijalne astme. Takođe radi se i saturacija krvi kiseonikom preko pulsnog oksimetra.

U planu je uvođenje monitoringa sna u kućnim uslovima preko aparata sličnih holteru koji se nose u toku sna i ujutro se skidaju, a zatim se rezultati čitaju i donosi zaključak o daljem lečenju. 

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac