Ponedeljak od 15h:
"Sve o povišenom šećeru i masnoći"

Utorak od 15h:
"Sve o protombinskom vremenu kao i kontrola"

Sreda od 15h:
"Sve o povišenom pritisku"

Četvrtak od 15h:
"Sve o ishrani i netoleranciji na hranu"

Petak od 15h:
"Sve o prevenciji karcinoma dojke"

Svake druge subote u mesecu:
"Konsultativni razgovori u sterilitetu" mr Jadranka Živanović-Matejić

Planiranje porodice - Tectum Pozarevac