fizikalne-terapije

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija

BRŽI POVRATAK AKTIVNOSTIMA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

Fizikalna terapija i rehabilitacija podrazumeva lečenje fizikalnim agensima kako prirodnim tako i veštačkim. U odnosu na vrstu energije koju se koristi, postoji mnogo vrsta fizikalnih procedura. Fizički agensi deluju na kožu, a preko nje i na tkiva i organe. Oni u stvari deluju na receptore kojih ima zaista mnogo svuda ispod kože. Tu mislimo na mehanoreceptore, termoreceptore, neuromišićna vretena u skeletnim i mišićnim sistemima.

Cilj fizikalne terapije je da se pacijent oslobodi bola i ukočenosti, da se poboljša cirkulacija, potpomogne uklanjanje otoka i postigne maksimalna pokretljivost i funkcija pojedinih delova tela, izbegne hiruški zahvat.

Najčešće se primenjuje kod pacijenata sa ortopedskim, traumatološkim, sportskim i drugim povredama, neurološkim, neurohirurškim, reumatološkim bolestima, podjednako kod dece i odraslih.

Kako fizikalna terapija pomaže čoveku?

 • otklanja bol ili ga smanjuje
 • poboljšava kretanje
 • poboljšava lokalnu cirkulaciju
 • povećava elastičnost mekih tkiva
 • pomaže kod oporavka posle sportske povrede
 • sprečava postupak operacije i otklanja svaku varijantu invalidnosti
 • rehabilitacija nakon moždanog udara, nesreće, povrede ili operacije
 • preventivno deluje tako što se telo vežba da drži ravnotežu i bude elastično
 • kao terapija kod hroničnih bolesti (kod dijabetesa , bolesti srca ili artritisa)
 • posle porođaja
 • pomaže u kontrolisanju mokraćne bešike

Pod fizikalnom terapijom se podrazumeva lečenje kako prirodnim tako i veštačkim fizikalnim agensima.

Veštački odnosno preformisani fizikalni agensi se dele na:

 • elektroterapiju
 • magnetoterapiju
 • sonoterapiju
 • fototerapiju
 • termoterapiju
 • hidroderapiju
 • mehanoterapiju

Prirodni fizikalni agensi se dele na:

 • balneoterapiju
 • klimatoterapiju
 • talasoterapiju

Mnogi agensi poseduju više oblika energije i deluju kompleksno.

Kineziterapija je sastavni deo fizikalne terapije i predstavlja lečenje aktivnim i pasivnim pokretom. Fizikalni agensi se primenjuju ne samo u lečenju već i u profilaksi ,odnosno za sprečavanje oboljenja ili posledica oboljenja, te povreda. Takođe, pojedini agensi se koriste i u dijagnostici odnosno utvrđivanju dijagnoza i povreda kao i stadijuma u kom se neko oboljenje ili povreda nalaze.

elektroterapija

Elektroterapija

Predstavlja jednu od grana fizikalne terapije. Primenjuje se u svrhu lečenja povređenog tkiva.
ultrazvucna terapija

Ultrazvučna terapija

Ultrazvučna terapija je primena zvučnih talasa u terapijske svrhe.
magnetoterapija

Magnetoterapija

Jedan od oblika fizikalne terapije, koristi energiju elektromagnetnog polja kod različitih oboljenja.
laseroterapija

Laseroterapija

Predstavlja terapijsku primenu lasera kod pacijenata koji su indikovani za ovakvu terapiju.
kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata rehabilitacije.

Kinesio Taping

Kinesio taping je procedura korišćenja specijalnih elastičnih traka koje bez medikamenata koriguju funkciju mišića i smanjuju bol.

Masaža

Masaža je prirodna metoda kojom se poboljšava zdravlje i održava snaga organizma.

ZAKAŽITE TERMIN: 065 43 42 224