SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Kardiologija

Oblast medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa bolestima srca i koronarnih krvnih sudova.

Endrokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.
gastro-tectum

Gastroenterologija

Gastroenterologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti digestivnog trakta.

Hematologija

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva u domenu su specijalista za bolesti krvi.

Pulmologija

Pulmologija je dijagnostička i terapijska nauka koja se ogleda u nizu procedura koje podrazumevaju pregled lekara specijaliste…

Nefrologija

Nefrologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti bubrega.

Reumatologija

Uzrok bolova u kostima i mišićima, otoka i jutarnje ukočenosti zglobova, može biti i neko od mnogih oboljenja, među kojima su različite forme.
onkologija-tectum

Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem tumora (raka).
dermatologija

Dermatologija

Dermatologija je naučna disciplina koja se bavi izučavanjem kože,njenih adneksa, vidljivih sluznica,bolestima i lečenjem istih.
ginekologija-tectum

Ginekologija

Redovni ginekološki pregledi su važni jer se tako na vreme mogu primetiti i najmanje promene koje ukazuju na bolesti, a samim tim i uspešno lečiti.
porodica

Planiranje porodice

Planiranje porodice obuhvata različite mere i odluke koje parovi donose radi kontrole broja dece i vremenskog razmaka između rođenja.

Urologija

Urologija je grana medicine koja se bavi bolestima muškog i ženskog urinarnog trakta (mokraćni putevi, uključujući bubrege, bešiku i uretru).
neurologija-tectum

Neuropsihijatrija

U okviru neurološke službe obavljamo detaljan neurološki pregled koji uključuje anamnezu, neurološki status kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije.
platicna-i-estetska-hirurgija

Plastična i estetska hirurgija

Estetska, plastična i rekonstruktivna hirurgija sa svojim brojnim mogućnostima pruža licu i telu željeni, lepši izlged i postoji da bi pružila bolji kvalitet života..

Hirurgija

Oblast medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa bolestima srca i koronarnih krvnih sudova.

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova tj arterija i vena, izuzev krvnih sudova glave i vrata, kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca, kojim se bavi kardiohirurgija.

Fizijatrija

Fizijatrija se bavi prevencijom, dijagnozom, lečenjem i rehabilitacijom pacijenata sa različitim oštećenjima koštano-zglobnog i mišićno-nervnog sistema.
ortopedija

Ortopedija

Medicinska grana koja se bavi tretmanom deformiteta i funkcionalnim problemima skeletnog sistema, i strukturama koje su povezane sa njim.

Fizikalna medicina i rehabilitacija

Cilj fizikalne terapije je da se pacijent oslobodi bola i ukočenosti, da se poboljša cirkulacija, potpomogne uklanjanje otoka i postigne maksimalna pokretljivost i funkcija pojedinih delova tela..

ORL

Najčešće bolesti uha, grla i nosa u našoj populaciji su zapaljenske bolesti spoljašnjeg i srednjeg uva, sluzokože nosa i sinusa, krajnika, ždrela, grkljana.

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika (Ultrazvuk) je potpuno bezbedna, neinvazivna metoda, ponovljiva u zavisnosti od potrebe.

Nutricionista

Kombinovanjem zdravih namirnica, određivanje količine namirnica u odnosu na naše dnevne potrebe kao i ujednačenost ishrane u odnosu na individualni dnevni ritam.

Klinički lekar

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja, izuzetno važna uloga lekara jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprečava da do bolesti dođe.

Kućno lečenje

Kućno lečenje omogućava korisnicima koji zbog svog opšteg stanja nisu u mogućnosti da lično dođu u medicinsku ustanovu, brzu i adekvatnu lekarsku pomoć.