Poliklinika TECTUM je kuća za celu porodicu, koja na jednom mestu pruža usluge kompletne laboratorijske dijagnostike, interne medicine, dermatovenerologije, ginekologije, plastične hirurgije, urologije, neuropsihijatrije i fizikalne medicine i rehabilitacije

Poliklinika Tectum je osnovana 2012. godine. Naš tim danas okuplja 42 medicinska stručnjaka koji rade sa savremenom tehnologijom i aparatima , kako bi pacijentima pružili kvalitetnu i potpunu medicinsku dijagnostiku i lečenje.

Dugogodišnje iskustvo, praksa i veliki broj zadovoljnih pacijenata lečenih u našoj ustanovi ukazuju na kvalitet i stručnost koju možete očekivati.

MISIJA

Kao ustanova primarne zdravstvene zaštite Poliklinika Tectum med labor obavlja svoju delatnost u oblastima dijagnostike i lečenja. Poliklinika  teži kontinuiranom poboljšanju kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga primenom najsavremenijih naučnih i tehnoloških dostignuća, u skladu sa standardima bezbedne zdravstvene zaštite i očuvanja životne sredine. Kroz multidisciplinarni pristup kojim se obezbeđuje profesionalnost, stručnost i objektivnost rukovodstva i zaposlenih, obezbeđuje se garancija najbolje zdravstvene usluge.

VIZIJA

Naša vizija ja da pružamo usluge najvišeg kvaliteta i budemo izbor od poverenja za korisnika. Želimo da budemo u grupi lidera privatnog zdravstva, pratimo i implementiramo savremene metode dijagnostike i lečenja i da budemo iskreno posvećeni medicinskim izazovima.