Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija

Vaskularna hirurgija je grana hirurgije koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti krvnih sudova tj arterija i vena, izuzev krvnih sudova glave i vrata, kojim se bavi neurohirurgija i krvnih sudova srca, kojim se bavi kardiohirurgija. Veliki broj bolesti krvnih sudova se može uspešno lečiti invazivnim, a poslednjih decenija i minimalno invazivnim metodama, zahvaljujući sve većem i boljem razvoju tehnologije.

U Poliklinici Tectum možete dobiti sledeće usluge iz oblasti vaskularne hirurgije:

 • Pregled vaskularnog hirurga
 • CDS krvnih sudova nogu, ruku, vrata i glave
 • Laboratorijske pretrage
 • Obrada i previjanje rana
 • Lečenje ulcus crurisa.

Nakon dijagnostičkih procedura dobija se savet o svim mogućnostima lečenja kako medikamentima tako i operativnim metodama.

Kada se javiti na klinički pregled vaskularnog hirurga:

 • Bol ili grčevi u rukama /nogama tokom određenih aktivnosti ili u određenom položaju,
 • Noćni bol koji remeti san
 • Pojava rana koje ne zarastaju
 • Prolazni ataci ishemije mozga (TIA) ili preležan moždani udar (CVI),
 • Gubljenje na težini i bol nakon uzimanja obroka,
 • Vidljive proširene vene na nogama
 • Otok dela ili cele ruke/ noge sa ili bez promene boje i temperature kože i tako dalje.

Kolor dopler krvnih sudova

Kolor dopler krvnih sudova je bezbolna, neinvazivna dijagnostička metoda kojom se može meriti protok krvi kroz krvne sudove vrata, ruku ili nogu.

Ovom metodom se mogu otkriti suženja krvnih sudova, ali i njihova proširenja (aneurizme). Na arterijama se mogu videti naslage ili plakovi koji sužavaju šupljinu krvnog suda. Doppler ultrazvukom se može otkriti tromboza – delimično ili potpuno zapušenje arterije ili vene ugruškom krvi. Takođe se mogu dijagnostikovati proširene (varikozne) vene i odrediti stepen proširenja.

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova vrata

 • vrtoglavica, nestabilnost pri hodu
 • glavobolja
 • moždanog udara, neuroloških oboljenja
 • ateroskleroza
 • povišen holesterol i trigriceridi u krvi
 • kod osoba sa dugogodišnjim dijabetesom ili kod dugogodišnjih pušača
 • kod osoba sa genetskom predispozicijom

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova nogu

 • proširene vene
 • otok nogu, promene u boji kože
 • povrede
 • priprema za operaciju vena, postoperativno praćenje
 • bol pri hodu
 • u rizičnu grupu spadaju pacijenti sa povišenim pritiskom, dijabetesom, aterosklerozom, pušači…

Kada raditi kolor dopler krvnih sudova ruku

 • bol, otok, promene boje kože
 • povrede
 • procena stanja krvnih sudova kod pacijenata kod kojih se planira kreiranje
 • arteriovenske fistule za hemodijalizu-osobe sa bubrežnom insuficijencijom
 • procena funkcionalnosti kreirane arteriovenske fistule i eventualno postojanje komplikacija.

 Prim. dr Sci Ilijas Činara
Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

ZAKAŽITE TERMIN: 066 88 099 06