Neuropsihijatrija

NEUROPSIHIJATRIJA

NEUROPSIHIJATRIJA

Neurologija se bavi poremećajima nervnog sistema. U okviru neurološke službe obavljamo detaljan neurološki pregled koji uključuje anamnezu, neurološki status kao i pregled dosadašnje medicinske dokumentacije.

Poliklinika Tectum Vam u okviru neuropsihijatriske službe nudi specijalističke preglede:

  • Neuropsihijatra
  • Neurologa
  • Psihijatra
  • Konsultaciju psihologa
  • Konsultaciju neurohirurga

U okviru neurologije Poliklinike Tectum može se obaviti:

  • Pregled lekara specijaliste neurologije
  • Dopler krvnih sudova vrata
  • Konsultacije neurohirurga
  • Određivanje adekvatne terapije

Kada se javiti na pregled neurologu?

Ukoliko osetite neki od sledećih simptoma javite se neurologu:

– Glavobolja, bolovi u predelu lica
– Vrtoglavica, nesvestica, gubitak svesti
– Poremećaji hoda, nestabilnost, zanošenje
– Iznenadni padovi bez gubitka svesti
– Grčevi ruke, noge, jedne strane tela ili čitavog tela
– Poremećaji govora, poremećaji gutanja, poremećaji mirisa
– Zujanje u ušima sa ili bez poremećaja sluha
– Naglo nastali poremećaji vida na jednom ili oba oka, duple slike, poremećaji očnih kapaka
– Slabost jedne ruke i/ili noge, odnosno obe ruke i/ili noge, slabost jedne strane tela

– Otežani pojedinačni pokreti, otežani pokreti svih ekstremiteta
– Nevoljni pokreti bilo kog dela tela
– Trnjenje, mravinjanje, pečenje, žarenje u obe noge ili obe ruke
– Trnjenje jedne strane tela.
– Poremećaji spavanja, nesanica
– Zaboravnost, prolazna ili stalna
– Naglo nastali poremećaji orijentacije, pažnje, opažanja
– Bolovi u mišićima, poigravanje mišića, propadanje mišića
– Problemi sa mokrenjem ili stolicom, ukoliko su isključeni drugi uzroci.
– Preterano zamaranje, bez drugog uzroka

Psihijatrijski pregled

Psihijatrijski pregled se sastoji od uzimanja preciznih podataka od pacijenta o subjektivnim tegobama zbog kojih dolazi na pregled (tzv. autoanamneza). Po potrebi se uzimaju podaci i od članova porodice ili pratioca (tzv. heteroanamneza). Procenjuje se stanje pojedinih psihičkih funkcija, odredjuje se karakter subjektivnih tegoba, postavlja odgovarajuća dijagnoza, i na osnovu svega toga, odredjuje terapija.

U jednom broju slučajeva se u cilju dijagnostike konsultuje psiholog i vrši psihološko testiranje.

Psihološki pregled

Psihološki pregled prilagođava se individualnim potrebama i zavisi od vrste problema, starosti ispitanika, svrhe pregleda, razloga i zahteva upućivanja. Klinički pregled psihologa sa testiranjem sadrži procenu strukture ličnosti, intelektualnih sposobnosti i pamćenja. Kroz opsežni polustrukturisani intervju, psiholog individualno prilagođava bateriju testova, primenjujući testove licencirane od Društva psihologa Srbije.

Neurohirurgija

Neurohirurgija je grana medicine koja se bavi hirurškim lečenjem bolesti struktura lobanje, mozga, kičmene moždine, kičme i nerava.

Zahvaljujući razvoju tehnike i sve savremenijih uređaja za lečenje, ova grana medicine danas omogućava minimalno invazivne metode koje uspešno leče sve veći broj bolesti.

Ipak, pored moderne opreme i metoda lečenja, za uspešno izvođenje neurohirurških zahvata i primenu odgovarajućih tretmana najvažnije je neurohirurško znanje, dugogodišnje iskustvo i primena mikroskopske tehnike, odnosno veštine izvođenja hirurških postupaka korišćenjem mikroskopa sa velikim uvećanjem. Neurohirurškim pregledom čini se selekcija pacijenta u kojih se uzrok tegoba ne može ukloniti nikako drugačije osim hirurškim putem. Neurohirurzi, pre svega, pregledom otkrivaju poremećaje u strukturama glave i mozga, ali i kičmenog stuba i kičmene moždine.

U Poliklinici Tectum možete zakazati konsultaciju kod renomiranog specijaliste neurohirurgije, dr Vesne Janošević, koja poseduje višegodišnje iskustvo, znanje i veštinu neophodnu za primenu adekvatnih tretmana i metoda lečenja iz ove oblasti.

 Dr Borislava Nikolić
specijalista neuropsihijatrije

 Dr Irena Jevremović Jovičić
specijalista neurologije

 Dr Biljana Ivanović
specijalista neurologije

 Dr Jugoslav Veličković
specijalista psihijatrije

 Jasna Cvejić Vučković
specijalista medicinske psihologije

 dr Vesna Janošević
specijalista neurohirurgije iz Kliničkog centra Srbije

ZAKAŽITE TERMIN: 066 88 099 06