Naš tim

Naš tim

INTERNA MEDICINA

 Dr Dragana Blagojević

Specijalista interne medicine,
subspecijalista kardiolog

 Dr Živan Dimitrijević

Specijalista interne medicine,
subspecijalista kardiolog

 Dr Predrag Bojović

Specijalista interne medicine,
subspecijalista endokrinolog

 Dr Višnja Đorđević

Specijalista interne medicine,
subspecijalista endokrinolog

 Dr Zorica Slavković

pneumoftiziolog

 Dr Biljana Seger

Specijalista interne medicine
subspecijalista nefrologije

 Dr Zoran Mirković

Specijalista interne medicine,
subspecijalista hematolog

Dr Miodrag Milić

Specijalista interne medicine

 Dr Gordana Dobrosavljević

Specijalista interne medicine,
subspecijalista reumatolog

 Dr Ana Dulić

Specijalista interne medicine,
subspecijalista onkolog

 Prof. Dr Dragan Tomić

Specijalista interne medicine,
subspecijalista gastroenterolog hepatolog
Klinički centar Srbije

DERMATOLOGIJA

 Dr Borut Nikolić

Dermatovenerolog

 Dr Miloš Todorović

Dermatovenerolog

GINEKOLOGIJA

 Dr Ljubiša Ilić

Specijalista ginekologije i akušerstva

 Dr Draginja Ilić

Specijalista ginekologije i akušerstva

 Dr Sofija Janjić Pejčić

Specijalista ginekologije i akušerstva
Poliklinika Majdan-Majdanpek

ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA

 Dr Violeta Jovanović

Specijalista radiologije

 Dr Predrag Spasić

Specijalista radiologije

OTORINOLARINGOLOGIJA

 Dr Nenad Živanović

Specijalista otorinolaringologije

KLINIČKI LEKAR

 Dr Jelena Stojanović

Doktor medicine

 Dr Dragana Dadasović

Doktor medicine

NUTRICIONISTA

 Mr ph Marija Milanović

Medicinski biohemičar,
Sertifikovani nutricionista

NEUROPSIHIJATRIJA

 Dr Miljojko Nešović

Specijalista neuropsihijatrije
Poliklinika Majdan-Majdanpek

 Dr Borislava Nikolić

Specijalista neuropsihijatrije

 Dr Irena Jevremović Jovičić

Specijalista neurologije

 Dr Biljana Ivanović

Specijalista neurologije

 Dr Vesna Janošević

Specijalista neurohirurgije
Klinički centar Srbije

 Dr Jugoslav Veličković

Specijalista psihijatrije

 Dr Anđela Srećo

Specijalista psihijatrije

 Jasna Cvejić Vučković

Specijalista medicinske psihologije

UROLOGIJA

 Dr Radivoje Lazić

Specijalista urologije

HIRURGIJA

 Dr Nenad Sretenović

Specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije

 Dr Milan Tadić

Specijalista opšte hirurgije

 Prim. dr Sci Ilijas Činara

Specijalista opšte i vaskularne hirurgije

FIZIJATRIJA

 Dr Bratislav Dimitrijević

Specijalista fizikalne medicine

 Dr Jasna Glišić

Specijalista fizikalne medicine

ORTOPEDIJA

 Dr Marko Radovanović

Specijalista ortopedije i traumatologije

 Prim dr Vesna Jovanović

Ortopedski hirurg i traumatolog
Stalni sudski veštak

 Dr Vladimir Mišković

Specijalista ortopedije
sa traumatologijom

LABORATORIJA

 Prim. Dr Verica Arsenijević

Specijalista mikrobiologije

 Mr ph. Milka Golubović

Specijalista medicinske biohemije

 Mr ph. Jelena Perić

Medicinski biohemičar

 Mr ph. Marija Stanojević

Medicinski biohemičar

MENADZMENT

 Mr Jadranka Živanović Matejić

 Radovanče Stanković

MEDICINSKI TEHNIČARI

 • Biljana Krstić- Glavna sestra
 • Katica Jenčić
 • Jelena Marić
 • Ivana Nikolić
 • Maja Ilić
 • Marija Nedeljković
 • Marta Mrđan
 • Tamara Jocić
 • Valentina Novaković
 • Vanja Milanović
 • Teodora Trifunović
 • Željka Srbulović
 • Anja Stojanović

LABORATORIJSKI TEHNIČARI

 • Jasmina Jevtić -Glavni laborant
 • Anita Korbar
 • Sandra Petrujkić
 • Malina Stokić
 • Jovana Marinković

FIZIOTERAPEUTI

 • Lazar Milanović
 • Nevena Milutinović
 • Nikola Petković

ADMINISTRACIJA

 • Jelena Tadić,dipl. ecc.

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Jasmina Janković
 • Željko Krstić