Interna medicina

Interna medicina

Kardiologija

Oblast medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem pacijenata sa bolestima srca i koronarnih krvnih sudova.

Endrokrinologija

Endokrinologija se bavi poremećajima u radu žlezda sa unutrašnjim lučenjem, kao i oboljenjima koja nastaju kao posledica tih poremećaja.
gastro-tectum

Gastroenterologija

Gastroenterologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti digestivnog trakta.

Hematologija

Poremećaji broja i oblika krvnih ćelija, poremećaji zgrušavanja krvi, kao i bolesti limfnog tkiva u domenu su specijalista za bolesti krvi.

Pneumofiziologija

Pneumofiziologija je dijagnostička i terapijska nauka koja se ogleda u nizu procedura koje podrazumevaju pregled lekara specijaliste…

Nefrologija

Nefrologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti bubrega.

Reumatologija

Uzrok bolova u kostima i mišićima, otoka i jutarnje ukočenosti zglobova, može biti i neko od mnogih oboljenja, među kojima su različite forme.
onkologija-tectum

Onkologija

Onkologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem tumora (raka).