Gastroenterologija

Gastroenterologija

Gastroenterologija je subspecijalistička grana interne medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti digestivnog trakta (želudac, tanko i debelo crevo, jetra i pankreas).

Posebna pažnja se posvećuje preventivnim pregledima u cilju ranog otkrivanja prekanceroznih promena (polip na debelom crevu, ulkus želuca i dr.) i drugih bolesti debelog i tankog creva, želuca i jednjaka .

Biohemijski parametri, tumor markeri i ultrazvučna vizualizacija sa color doppler pregledom takođe nam omogućavaju rano otkrivanje i blagovremeno lečenje različitih oboljenja.

Zbog savremenog načina života koji intenzivno utiče na nas sve su češći i funkcijski poremećaji probavnog sistema.

Pregled gastroenterologa

Pregled gastroenterologa obuhvata:

 • anamnezu – razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama, drugim oboljenjima (ukoliko ih ima), prethodnim operacijama i bolničkim lečenjima, bolestima u porodici itd…
 • uvid u prethodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji).
 • fizikalni pregled (inspekciju-posmatranje, palpaciju-opipavanje, auskultaciju-slušanje, merenje tenzije )
 • Ultrazvučnu dijagnostiku
 • predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (ultrazvuk, rentgensko ili skenersko snimanje, gastroskopiju, kolonoskopiju).
 • nakon čega se donosi dijagnoza o postojećem stanju i eventualno propisuje terapija

Dijagnostičke procedure gastroenterologije

Gastroenterologija

Dijagnostičke procedure koje koristi gastroenterologija a rade se u Poliklinici su:

 • Pregled gastroenterologa i hepatologa
 • Ultrasonografski pregled
 • Kompletne laboratorijske analize

Kada se treba obratiti gastroenterologu?

 • Bol u stomaku, naročito noćni i bolovi vezano za uzimanje hrane
 • Gubitak apetita i mršavljenje, naročito u zadnjih 6 meseci
 • Mučnina
 • Povraćanje, naročito krvavog ili tamnog sadržaja (kao talog kafe)
 • Otežano i bolno gutanje
 • Gorušica
 • Štucanje
 • Podrigivanje
 • Nadimanje
 • Pojava crne stolice (kao katran ili kao talog od kafe)
 • Pojava sveže krvi ili sluzi u stolici
 • Proliv trajanja duže od 2 nedelje
 • Zatvor, posebno novonastali unazad 6 meseci
 • Naizmenična smena zatvora i proliva
 • Otežano i bolno pražnjenje
 • Osećaj nedovoljne ispražnjenosti
 • Lažni pozivi na stolicu
 • Patološki laboratorijski nalazi (transaminaze, amilaze, ALP …)
 • Anemija, naročito mikrocitna – hiposideremijska i makrocitna
 • Genetska opterećenost – svi članovi porodice u prvoj liniji srodstva sa pacijentom koji je imao rak debelog creva ili želuca treba da urade kolonoskopiju odnosno gastroskopiju i da se dalje prate.
 • Pacijenti koji daju podatak o polipima debelog creva u porodici

 Prof. Dr Dragan Tomić
Specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterolog hepatolog Klinički centar Srbije

Dr Dragana Blagojević
Spec. interne medicine,
subspecijalista kardiolog

ZAKAŽITE TERMIN: 065 3 531 041