KARDIOLOGIJA

Održavanje dobrog kardiovaskularnog zdravlja je važno za sve pacijente.

Kardiologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja srca i krvnih sudova.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije – kardiolog.

Redovan kardiološki pregled obuhvata snimanje srčanog rada na višekanalnom EKG aparatu, ehokardiografiju, pregled kardiologa uz pažljivi razgovor,merenje krvnog pritiska ,po potrebni dodatne laboratorijske analize, predlog za dalju dijagnostiku – postavljanje dijagnoze i mišljenje za terapiju.

Na osnovu kliničkog pregleda i dijagnostičkih nalaza dobija se predlog o načinu daljeg lečenja – invazivna dijagnostika ili medikamentna terapija po principu: bezbednost pre svega, ni jedan suvišan, ni jedan uskraćen lek. Kardiolog tokom kontinuiranog praćenja bolesti odredjuje vrstu i prilagodjava način sprovodjenja prevencije kardio-vaskularnih dogadjaja.

KARDIOLOGIJA

Održavanje dobrog kardiovaskularnog zdravlja je važno za sve pacijente.

Kardiologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikom i lečenjem oboljenja srca i krvnih sudova.

Pregled obavlja specijalista interne medicine sa subspecijalizacijom iz kardiologije – kardiolog.

Redovan kardiološki pregled obuhvata snimanje srčanog rada na višekanalnom EKG aparatu, ehokardiografiju, pregled kardiologa uz pažljivi razgovor,merenje krvnog pritiska ,po potrebni dodatne laboratorijske analize, predlog za dalju dijagnostiku – postavljanje dijagnoze i mišljenje za terapiju.

Na osnovu kliničkog pregleda i dijagnostičkih nalaza dobija se predlog o načinu daljeg lečenja – invazivna dijagnostika ili medikamentna terapija po principu: bezbednost pre svega, ni jedan suvišan, ni jedan uskraćen lek. Kardiolog tokom kontinuiranog praćenja bolesti odredjuje vrstu i prilagodjava način sprovodjenja prevencije kardio-vaskularnih dogadjaja.

Dijagnostičko-terapijske usluge

Poliklinika Tectum pruža sledeće dijagnostičko-terapijske usluge iz oblasti kardiologije u koje spadaju:

 • dijagnostika i lečenje raznih kardioloških oboljenja (povišen krvni pritisak, oboljenja srčanih zalistaka, poremećaji srčanog ritma, upalna i druga oboljenja srčanog mišića i srčane ovojnice, bolesti srčanih arterija i dr.);
 • kardiološki pregled sa EKG-om;
 • ultrazvučni pregled srca sa kolor dopplerom;
 • 24-časovni Holter EKG;
 • laboratorijske analize

Kada se javiti kardiologu?

Poliklinika Tectum je pravo mesto da rešite sve nedoumice i lečenje sledećih simptoma i stanja bolesnika:

 • povišen krvni pritisak
 • bol u grudnom košu
 • nepravilni rad srčanog ritma (“preskakanje srca”)
 • osećaj nedostatka vazduha
 • nepodnošenje fizičkog napora
 • šum na srcu
 • angina pektoris
 • predinfarktna stanja
 • stanja nakon preležanog infarkta
 • slabosti srčanog mišića
 • bolesti zalistaka
 • urođene bolesti srca
 • povišene masnoće u krvi
 • kontrola i procena bolesnika lečenih antikoagulantnom terapijom
 • postcovid sindrom

Ultrazvučni pregled srca

Ultrazvuk srca bi trebalo uraditi bez obzira na godine života i postojanje tegoba. Metoda je neinvazivna, bezbolna, nije potrebna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi. Savetuje se mladim ljudima, sportistima, svima koji su izloženi stresu, ili imaju dodatne faktore rizika kao što su povišene masnoće u krvi, dijabetes, pušenje…

 

ultrazvuk srca

Kada raditi ultrazvuk srca

 • dugogodišnjeg povišenog krvnog pritiska
 • stezanja, bola u grudima
 • bolesnika sa infarktom srca radi procene zahvaćenosti zone, snage srčanog mišića, ozbiljnosti nalaza i preporuka o daljem lečenju
 • bolesti srčanih zalistaka (stenoza-”suženje”, prolapsi, regurgitacije itd..)
 • kontrola postoperativnog stanja srca
 • kardiomiopatija-slabosti srčanog mišića
 • urođenih srčanih mana
 • embolusa u pretkomorama i komorama, tumora i cista perikarda i srčanog mišića…

Dodatni pregledi – konsultacije

Prisustvo drugih subspecijalnosti interne medicine unutar Poliklinike Tectum omogućava timski rad koji je od posebnog značaja kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom gde se pored kardiologa u dijagnostiku i lečenje uključuju nefrolog i endokrinolog sa ciljem otkrivanja bubrežno-endokrinih uzroka hipertenzije i eventualnih štetnih efekata povišenog krvnog pritiska na bubrežnu funkciju.

Tim vrhunskih specijalista kardiologa i internista u Poliklinici Tectum bavi se prevencijom, dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova.

 Prim. Dr Živan Dimitrijević
Spec. interne medicine,
subspecijalista kardiolog

Dr Dragana Blagojević
Spec. interne medicine,
subspecijalista kardiolog

ZAKAŽITE TERMIN: 065 3 531 041

ZAKAŽITE TERMIN 065 3 531 041