Reumatologija

Reumatologija

Uzrok bolova u kostima i mišićima, otoka i jutarnje ukočenosti zglobova, može biti i neko od mnogih oboljenja, među kojima su različite forme kao što su artritis, osteoporoza, fibromijalgija i mnoge sistemske bolesti. Da biste znali da li je reč o prolaznim tegobama ili oboljenju koje zahteva lečenje, potrebno je da vas pregleda reumatolog.

Najčešći simptomi reumatskih bolesti:

  • bolovi u kostima, zglobovima i mišićima
  • bolovi u leđima
  • povišena temperatura
  • umor i brzo zamaranje
  • pogoršanje tegoba na hladnoći i kod pogoršanja vremenskih prilika.

Da bi se reumatske bolesti lečile prvo ih treba dijagnostikovati. U procesu dijagnostike osim detaljnog kliničkog pregleda, važnu ulogu imaju i dopunske dijagnostičke metode.

U Poliklinici Tectum pružamo sledeće usluge iz oblasti reumatologije:

  • Pregled reumatologa
  • Ultrazvuk zgloba
  • Laboratorijske analize krvi i urina

Mišićno-skeletni ultrazvuk je danas veoma važna metoda u dijagnostici ali i u praćenju efekata terapije velikog broja reumatskih obolenja u prvom redu reumatoidnog artritisa ali i ostalih zapaljenjskih i degenerativnih reumatskih bolesti.

Metaboličke bolesti su još jedna grupa reumatičnih bolesti od kojih su najčešće giht i osteoporoza.

U Poliklinici Tectum možete obaviti kompletan reumatološki pregled.

 Dr Gordana Dobrosavljević
Specijalista interne medicine,
subspecijalista reumatolog

ZAKAŽITE TERMIN: 065 3 531 041