Kineziterapija

Kineziterapija

Kineziterapija kao deo fizikalne terapije predstavlja jedan od najvažnijh aspekata medicinske rehabilitacije.

Primena sistematizovanih pokreta određenih delova tela ili celog tela, u vidu vežbi, a radi očuvanja, uspostavljanja, razvijanja i zamena funkcija lokomotornog aparata. Cilj kineziterapije jeste da se maksimalno iskoriste svi potencijali pacijenta koji je na terapiji kako bi se što pre oporavile funkcije lokomotornog aparata koji je oštećen.

Kineziterapija obuhvata aktivne i pasivne vežbe.

fizikalna terapija

Aktivne vežbe se dele na:

– aktivne potpomognute
– aktivne nepotpomognute
– aktivne vežbe sa otporom

Ona se primenjuje u gotovo svim medicinskim specijalnostima kod brojnih patoloških stanja, ali i preventivno. Apsolutnih kontraindikacija praktično nema, a relativne su malobrojne.

U izvođenju jednog pokreta učestvuje više anatomskih struktura:

– koštani sistem
– zglobovi
– mišići
– periferni nervni sistem
– centralni nervni sistem

Još veći značaj kineziterapija dobija upravo zbog toga što pokret dovodi do angažovanja i ostalih organskih sistema : kardiovaskularnog, respiratornog, endokrinog itd.

Zato je danas kineziterapija obavezni deo rehabilitacije ne samo kod bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema (lokomotornog aparata), već i kod bolesti srca i krvnih sudova, bolesti disajnih organa, nefroloških, neuroloških i drugih bolesnika.

Dodatni pregledi – konsultacije

 Dr Marko Radovanović
Specijalista ortopedije sa traumatologijom

 Prim. Dr Vesna Jovanović
Specijalista ortopedije sa traumatologijom
Stalni sudski veštak

ZAKAŽITE TERMIN: 065 43 42 224