PLANIRANJE PORODICE

PLANIRANJE PORODICE

Šta obuhvata planiranje porodice?

Planiranje porodice obuhvata različite mere i odluke koje parovi donose radi kontrole broja dece i vremenskog razmaka između rođenja. To uključuje korišćenje metoda kontracepcije, poput kondoma, hormonalnih kontraceptiva ili intrauterinih kontraceptivnih sredstava, radi sprečavanja neželjenih trudnoća. Planiranje porodice takođe uključuje pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti, informacijama o seksualnom obrazovanju i kontracepciji, kao i mogućnost razgovora o opcijama planiranja porodice i donošenju odluka koje odgovaraju individualnim potrebama i željama.

Koje pripreme su potrebne za planiranu trudnoću

Za planiranu trudnoću postoje neke važne pripreme koje mogu biti korisne. Evo nekih važnih aspekata:

Zdrav životni stil: Zdrava ishrana, dovoljno fizičke aktivnosti i adekvatan san su važni za pripremu tela za trudnoću.

Uzimanje prenatalnih vitamina: Preporučuje se uzimanje prenatalnih vitamina koji sadrže folnu kiselinu kako bi se smanjio rizik od defekata neuralne cevi kod bebe.

Medicinski pregledi: Poseta lekaru je preporučljiva kako bi se osiguralo da ste fizički zdravi i da ne postoje specifični rizici za trudnoću. Ako postoji, postojeće bolesti mogu se lečiti ili prilagoditi lekovi.

Izbegavanje štetnih supstanci: Važno je izbegavati štetne supstance poput alkohola, duvana i droga tokom trudnoće. Preporučuje se i prestanak pušenja pre trudnoće.

Smanjenje stresa: Stres može imati negativan uticaj na plodnost. Može biti korisno koristiti tehnike upravljanja stresom poput vežbi opuštanja ili meditacije.

Što kasnije dođe do želje za detetom, to je važnije da se zajedno s lekarom napravi plan kako ne bi izgubili vreme.

Koje su posledice neplanirane trudnoće

Neplanirana trudnoća može imati različite posledice, kako za pojedinca tako i za životne okolnosti. Evo nekih mogućih posledica:

Emocionalni izazovi: Neplanirana trudnoća može izazvati širok spektar emocija kao što su iznenađenje, strah, nesigurnost ili stres. Individualna reakcija može se znatno razlikovati od osobe do osobe.

Promena planova za život: Neplanirana trudnoća može uticati na lične životne planove i ciljeve. Obrazovni ili karijerni ciljevi mogu privremeno ili trajno morati biti odloženi.

Finansijska opterećenja: Troškovi trudnoće i odgajanja deteta mogu biti značajni. Neplanirana trudnoća može sa sobom doneti finansijska opterećenja, posebno ako finansijska situacija nije stabilna ili nije bilo adekvatne pripreme.

Društvene posledice: Neplanirana trudnoća može imati i društvene posledice. To može dovesti do porodičnih tenzija ili konflikata, uticati na odnose ili povećati društveni pritisak.

Zdravstvene implikacije: Neplanirana trudnoća može zahtevati brzo prilagođavanje načina života i sveobuhvatnu prenatalnu negu kako bi se osiguralo zdravlje majke i deteta.

Važno je napomenuti da posledice neplanirane trudnoće variraju od osobe do osobe i zavise od individualnih okolnosti. U takvim situacijama preporučuje se traženje podrške stručnjaka poput lekara, savetnika ili službi za planiranje porodice radi donošenja najboljih mogućih odluka.

Koji su načini poboljšanja reproduktivnog zdravlja i smanjenja rizika od neplodnosti?

Postoje različiti načini za poboljšanje reproduktivnog zdravlja i smanjenje rizika od neplodnosti. Evo nekih važnih aspekata:

Zdrav način života: Zdrava ishrana, dovoljno fizičke aktivnosti i odgovarajuća kontrola telesne težine mogu pozitivno uticati na reproduktivno zdravlje. Takođe je važno izbegavati štetne supstance poput alkohola, duvana i droga.

Redovni lekarski pregledi: Redovne posete lekaru, posebno ginekologu, mogu pomoći u otkrivanju i lečenju mogućih zdravstvenih problema na vreme.

Korišćenje kontraceptivnih sredstava: Pravilno i dosledno korišćenje kontraceptivnih sredstava može pomoći u sprečavanju neželjenih trudnoća i povezanih komplikacija. To omogućava parovima bolju kontrolu vremena i broja trudnoća.

Zaštita od seksualno prenosivih infekcija (SPI): Zaštita od SPI je važna, jer neke infekcije mogu uticati na plodnost. Preporučuje se upotreba kondoma i redovno testiranje na SPI.

Upravljanje stresom: Hronični stres može negativno uticati na reproduktivno zdravlje. Važno je naučiti efikasne tehnike upravljanja stresom, poput vežbi opuštanja, redovnih pauza i ravnoteže između posla i slobodnog vremena.

Svest o plodnosti: Razumevanje sopstvenog menstrualnog ciklusa i poznavanje plodnih perioda može pomoći parovima da ciljano rade na trudnoći.

S kojim najčešćim problemima se suočavaju vaši pacijenti?

Pacijenti sa željom za detetom mogu se suočiti s raznim izazovima. Evo nekih od najčešćih problema s kojima se suočavaju:

Neplodnost: Nesposobnost da se prirodno zatrudni može biti frustrirajući i emotivno izazovan problem. Često zahteva medicinske preglede radi identifikacije uzroka neplodnosti i pronalaženja odgovarajućeg lečenja.

Hormonalni poremećaji: Hormonalna neravnoteža može uticati na plodnost. To može dovesti do neredovnih menstrualnih ciklusa, nedostatka ovulacije ili drugih poteškoća pri začeću.

Ektopične trudnoće ili ponovljene spontane pobačaje: Postoji povećan rizik od ektopičnih trudnoća ili ponovljenih spontanih pobačaja kod nekih žena. To može izazvati emocionalne teškoće i dodatno otežati želju za detetom.

Izazovi vezani za starenje: Ženska plodnost opada s godinama, posebno nakon 35. godine. To može smanjiti šanse za prirodnu trudnoću i povećati potrebu za asistiranim reproduktivnim tehnikama.

Finansijski teret: Troškovi tretmana za neplodnost mogu biti značajni i mogu ograničiti pristup određenim postupcima. To može stvoriti finansijski teret i dodatni stres.

Emocionalni izazovi: Neispunjen želja za detetom može izazvati značajan stres, tugu, anksioznost i druge emocionalne izazove. Važno je potražiti podršku i suočiti se s emocionalnim aspektom želje za detetom.

Preporučljivo je da pacijenti sa željom za detetom sarađuju s specijalistima, poput lekara ili stručnjaka za neplodnost, kako bi dobili sveobuhvatnu procenu, savetovanje i lečenje koje odgovara njihovim individualnim potrebama.

Priv.‑Doz. DDr. Michael Feichtinger
EFRM ‑ ESHRE/EBCOG