Elektroterapija

Elektroterapija

Predstavlja jednu od grana fizikalne terapije. Primenjuje se u svrhu lečenja povređenog tkiva.

Gde se primenjuje ELEKTROTERAPIJA:

 • Sportske povrede i postraumatska stanja, distorzije ili distenzije zglobova, kontuzije ili rupture misića.
 • Prelomi (frakture) kostiju i zglobova
 • Neuralgije, radikulopatije, neuropatije
 • Stanja posle povreda, perifernih nerava
 • Neurološka stanja (paraplegije, hemiplegije, kvadriplegije, povrede glave).
 • Vanzglobni reumatizam (tendinitisi, entezitisi, fibromijalgije)
 • Zapaljenski reumatizam (reumatoidni artritis, Mb Bechterew)
 • Degenerativni reumatizam (cervikalni i lumbalni sindrom, artroze zglobova)

U Tectumu se koristi 25 oblika struja u svom rehabilitacionom program najčesće se primenjuju:

 • Galvanska struja (GA)
 • Dijadinamične struje (DDS)
 • Interferentne struje (IFS)
 • Elektrostimulacija (ES)
 • Transkutana elektronervna stimulacija (TENS)
 • Faradska struja (FS)
 • Neofaradska struja (NF)
 • Ruska struja (RS)
 • Elektroforeza lekova (EF)

ZAKAŽITE TERMIN: 065 43 42 224