Klinički lekar

Klinički lekar

Osim što se bavi dijagnostikom, terapijom bolesti i stanja, izuzetno važna uloga lekara jeste i sprovođenje preventivnih programa kojima sprečava da do bolesti dođe. Identifikacijom faktora rizika, savetima za prevazilaženje istih i podizanjem svesti pacijenta o mogućim posledicama rizičnog ponašanja lekar može da doprinese smanjenjom oboljevanju od nekih vrlo čestih bolesti, poput povišenog krvnog pritiska, povišenih masnoća u krvi, šećerne bolesti, plućnih bolesti i drugih.

Pregled kliničkog lekara podrazumeva:

  • Klinički pregled – auskultatorni pregled srca i pluća, merenje pulsa i krvnog pritiska, telesne temperature, palpaciju žlezda i stomaka, pregled grla
  • Ukoliko je potrebno možete obaviti sve dodatne analize u cilju prevencije, što preciznije dijagnoze i uspešnijeg lečenja bolesti.
  • Upućuje na specijalističke preglede
  • Savet
  • Dijagnozu
  • Ordiniranje terapije

Preventivni pregled – kliničkog lekara

Duboko verujući da se zdravlje najbolje čuva dok ga imamo, u Poliklinici Tectum vodimo se motom da je preventiva pola zdravlja. Kako je preventiva najbitnija za očuvanje zdravlja, opšti lekarski pregled ne obuhvata samo postavljanje dijagnoze i lečenje. On, pre svega, ima za cilj promociju i unapređenje zdravlja.

To znači da na opštem pregledu možete dobiti savete kako da se zaštite od bolesti, koji su faktori rizika u odnosu na stanje vašeg organizma i načina života, da li postoji opasnost od naslednog faktora i slično.

Takođe, vodi se računa o edukaciji vezanoj za pravilnu ishranu, kako biste sprečili brojne probleme koje donosi višak kilograma. Ujedno, lekar opšte medicine vas podseća na redovne kontrolne i sistematske preglede.

Naše zdravlje je u našim rukama.

 Dr Jelena Stojanović
Doktor medicine

  Dr Dragana Dadasović
Doktor medicine

ZAKAŽITE TERMIN: 065 3 531 041