Uputstvo za pacijente

Uputstvo za pacijente

Faktori koji utiču na laboratorijske rezultate:

 • Pravilna priprema pacijenta pre uzorkovanja je izuzetno značajna, jer od toga zavisi tačnost laboratorijskih rezultata. Međutim, način pripreme je specifičan i zavisi od vrste analiza koje se rade.
 • Režim ishrane u prethodnom periodu
 • Indeks telesne mase (BMI)
 • Godine
 • Pol
 • Primena terapije (npr. antibiotici)
 • Trudnoća
 • Fizička aktivnost
 • Određene životne navike (konzumiranje duvana, kafe, alkohola,…).

Ne zaboravite tačne informacije koje date prilikom uzorkovanja omogućavaju pravilno tumačenje laboratorijskih rezultata.

Preporuka posle vađenja krvi iz vene

U cilju sprečavanja nastanka hematoma i mogućih komplikacija nakon venskog vađenja krvi, od pacijenata se traži da se striktno pridržavaju dole navedenog uputstva:

 • Odmah čvrsto pritisnite tupfer na mesto uboda i držite do prestanka krvarenja (minimum 5 minuta).
 • Ukoliko ste na antikoagulantnoj terapiji ili pijete lekove koji produžavaju vreme koagulacije (Aspirin, Andol…) tupfer držite minimum 10 minuta.
 • Držite ruku ispruženu i nikako je ne savijajte u laktu.
 • Ukoliko Vam deo odeće (rukav, manžetna…) vrše jak pritisak na deo gde je izvršen ubod, obavestite osoblje laboratorije da bi Vam pomogli da smanjite pritisak na mesto uboda.
 • Ruku iz koje je vađena krv ne izlažite većem opterećenju tokom dana (izbegavati teretanu, fizičke poslove, nošenje tereta…).
 • Po statistici, u laboratoriji najveći broj slučajeva nastanka hematoma i komplikacija nakon vađenja krvi nastaju zbog neadekvatnog zbrinjavanja mesta uboda od strane pacijenta ili “loših” vena.

Nepridržavanje navedenih uputstava može prouzrokovati komplikacije za koje laboratorija ne može snositi odgovornost.