Analize

Analize Analize U Tectum Med Labor poliklinici radi se široki spektar analiza iz svih oblasti savremene kliničke dijagnostike. ADENOVIRUS IgM At Serum ADIPONEKTIN Serum Agencija za mere i plemenite metale Serum Aldolaza Serum AMA (ANTIMITOHONDRIJALNA) M2 At Serum AMBROSIA ELATIOR-W1 Serum Amiloid beta protein Serum AMINOPHYLLINE – C81 Serum AMOXICILLIN – C204,C6 Serum AMPICILLIN-C203 Serum…